top of page

Oslavy Svetového dňa manty: Strážcovia majestátnosti oceánov

Svetový deň manty je príležitosťou na uctenie si a zvýšenie povedomia o majestátnych tvoroch, ktoré obklopujú naše oceány - mantách. Tieto záhadné tvory, známe svojou eleganciou a pôvabom, zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní zdravia a rovnováhy morských ekosystémov. V tomto blogovom príspevku sa budeme venovať pôvodu Svetového dňa manty, preskúmame fascinujúci svet manty, spolu pochopíme jej ekologický význam a upozorníme na organizácie, ktoré sa venujú jej ochrane.


manta swimming


Ako to všetko začalo?

Svetový deň manty bol založený v roku 2017 neziskovou organizáciou Manta Trust so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá sa venuje ochrane manty a mobula rají. Toto každoročné podujatie, ktoré sa slávi 17. septembra, spája výskumníkov, ochrancov prírody, potápačov a morských nadšencov na celom svete s cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti ochrany týchto nežných obrov. Tento rok sa tento svetový deň sústredí na tému Turizmus.


Niečo o Mantách:

Manty patria do čeľade Mobulidae a vyznačujú sa širokým, splošteným telom a charakteristickými hlavovými plutvami, ktoré pripomínajú rohy. Patria medzi najväčšie tvory v oceáne, pričom niektoré jedince sa môžu pochváliť rozpätím krídel až 8,8 metrov. Tieto raje sa vyskytujú v teplých a miernych vodách, často v blízkosti koralových útesov a "čistiacich staníc", kde sa zhromažďujú, aby ich iné ryby zbavili parazitov.manta swimming

Ekologický význam manty

Manty sú nielen obdivuhodné tvory, ale aj kľúčoví hráči v morských ekosystémoch:


Filter feeders

Manty sa živia filtrami a konzumujú veľké množstvo planktónu a malých organizmov. Tým pomáhajú regulovať populáciu planktónu a udržiavať zdravú rovnováhu v morskom potravinovom reťazci.


Obeh živín

Manty prispievajú k kolobehu živín tým, že konzumujú planktón, ktorý absorboval živiny z vody. Po strávení raje uvoľňujú odpad bohatý na živiny, čo prospieva okolitému ekosystému.


Turistická atrakcia - tohtoročná téma

Manty sú hlavným lákadlom ekoturistiky, ktorá prináša ekonomické výhody miestnym komunitám prostredníctvom aktivít, ako je šnorchlovanie a potápanie. Táto ekonomická hodnota môže stimulovať úsilie o ochranu prírody.

manta swimming

Pôvab plávania s mantami v ich prirodzenom prostredí premenil tieto elegantné obry na charizmatických vyslancov oceánov. Prudký nárast cestovného ruchu však prináša aj naliehavú potrebu nájsť rovnováhu medzi ekonomickými výhodami, ktoré prináša, a možnými vplyvmi na populáciu manty a jej krehké ekosystémy.


Zodpovedný a udržateľný cestovný ruch môže slúžiť ako cenný nástroj na ochranu manty


Ekonomická podpora

Ekoturizmus zameraný na stretnutia s mantami prispieva k miestnej ekonomike, poskytuje obživu komunitám a stimuluje úsilie o ochranu prírody.

Informovanosť a vzdelávanie: Turisti, ktorí vidia manty zblízka, si často hlboko vážia tieto tvory a ich životné prostredie. Táto priama skúsenosť môže viesť k zvýšeniu povedomia a podpore iniciatív na ochranu prírody.


Financovanie ochrany

Príjmy z dobre riadenej turistickej činnosti sa môžu vrátiť do programov ochrany, výskumu a presadzovania ochranných opatrení.
manta swimming

Výzvy a obavy:


Vyrušovanie a stres

Prílev návštevníkov môže neúmyselne narušiť správanie manty, ovplyvniť jej kŕmenie, rozmnožovanie a migračné modely. Stres z častých kontaktov s ľuďmi môže mať dlhodobé následky.


Degradácia biotopu

Neregulovaný cestovný ruch môže viesť k fyzickému poškodeniu citlivých morských ekosystémov vrátane koralových útesov a iných biotopov, na ktorých sú manty závislé.


Interakcie medzi ľuďmi a divokými zvieratami

Hoci niektoré interakcie môžu byť obohacujúce, existuje riziko, že manty si na ľudskú prítomnosť zvyknú, čo zmení ich prirodzené správanie a môže viesť k závislosti od potravy od ľudí.


Ako by to malo fungovať?


Vzdelávanie

Organizátori zájazdov by mali uprednostňovať vzdelávanie turistov o zodpovednom správaní, ako je udržiavanie bezpečnej vzdialenosti, vyhýbanie sa dotykom zvierat a rešpektovanie ich životného prostredia.


Kódex správania

Zavedenie jasných pravidiel správania sa pri kontakte s mantami zabezpečí, že interakcie medzi ľuďmi a divokými zvieratami budú rešpektujúce a nebudú rušivé.


Obmedzený prístup

Zavedenie systému povolení alebo kvót pre prevádzkovateľov zájazdov môže pomôcť regulovať počet návštevníkov a minimalizovať vplyv na biotopy manty.


Výskum a monitorovanie

Pokračujúci výskum je nevyhnutný na pochopenie vplyvu cestovného ruchu na manty a ich životné prostredie. Pravidelné monitorovanie môže pomôcť identifikovať potenciálne negatívne trendy a informovať o stratégiách ochrany.


Téma cestovného ruchu tohtoročného Svetového dňa manty nám pripomína, že naše konanie ako turistov môže mať významný vplyv. Výberom etických a zodpovedných prevádzkovateľov, dodržiavaním usmernení a podporou iniciatív na ochranu prírody môžeme zabezpečiť, aby aj budúce generácie mohli zažiť zázrak v podobe kontaktu s mantami. Pri oslave týchto nádherných tvorov sa zaviažme, že budeme uvedomelými cestovateľmi a budeme podporovať harmonické spolužitie mánt, ich biotopov a komunít, ktoré sú na nich závislé. Spoločne môžeme vytvoriť príbeh zodpovedného cestovného ruchu, ktorý prispeje k prosperujúcemu dedičstvu našich oceánov.


Našla som pre vás aj kráte dokumentárne video o plávaní s mantami:
Organizácie chrániace manty


Organizácia Manta Trust bola založená v roku 2011 a zaoberá sa výskumom, zvyšovaním povedomia a spoluprácou s vládami s cieľom zaviesť účinné opatrenia na ochranu manty.


Táto organizácia vykonáva výskum rôznych morských druhov vrátane manty, aby lepšie pochopila ich správanie, migračné cesty a potreby ochrany.


Spoločnosť Oceanic Society, ktorá sa venuje ochrane oceánov, sa zapája do výskumu a komunitných iniciatív na ochranu manty a jej biotopov.


Pre viac informácii navšítivte túto stránku.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page