top of page

Oslavy Svetového dňa oceánov: Uctenie minulosti, ochrana budúcnosti

Svetový deň oceánov, ktorý si každoročne pripomíname 8. júna, je celosvetové podujatie venované zvyšovaniu povedomia o význame našich oceánov a podpore ich udržateľnosti. V tomto blogovom príspevku sa budeme venovať histórii Svetového dňa oceánov, skúmať jeho význam a diskutovať o spôsoboch, ktorými môžeme v tento výnimočný deň prispieť k zdraviu našich oceánov.

História

Svetový deň oceánov bol oficiálne uznaný Organizáciou Spojených národov v roku 2008, ale jeho začiatky siahajú až do roku 1992, keď sa v brazílskom Riu de Janeiro konal Summit Zeme. Počas neho bola navrhnutá idea tohto dňa. Po viac ako desaťročí úsilia rôznych organizácií, vlád a jednotlivcov bol nakoniec 8. jún vyhlásený za Svetový deň oceánov a odvtedy sa oslavuje na celom svete.


Význam

Naše oceány pokrývajú približne 70 % zemského povrchu a sú životným prostredím pre obrovské množstvo morských živočíchov. Sú nielen zdrojom obdivuhodnej krásy, ale zohrávajú aj dôležitú úlohu pri regulácii klímy, produkcii kyslíka a podpore biodiverzity. Okrem toho sú oceány zdrojom obživy pre milióny ľudí, pretože slúžia ako kľúčový zdroj potravy, obživy a dopravy.

Oceány ale dnes čelia mnohým problémom vrátane znečistenia plastmi, nadmerného rybolovu, ničenia citlivých ekosystémov a vplyvov zmeny klímy. Svetový deň oceánov pripomína obrovskú potrebu chrániť a zachovať tieto vzácne ekosystémy pre budúce generácie.


Ako môžeme pomôcť našim oceánom?


  • Znížme množstvo plastového odpadu

Znečistenie plastovým odpadom predstavuje pre morský život významnú hrozbu. Svoju plastovú stopu môžeme minimalizovať aj tým, že sa rozhodneme pre opakovane použiteľné tašky, fľaše a príbory a odmietneme plasty na jedno použitie. Spolupracujem s niekoľkými spoločnostami ako napríklad s 4Ocean alebo MermaidStraw. TU nájdete aj zľavové kódy na produkty.


Väčšina plastov v našich vodných tokoch, na konci svojej ceste končí v mori. Zúčastnime sa na čistení miestnych pláží a pobreží, aby ste zabránili vnikaniu plastov do oceánov.


  • Podporujme udržateľný rybolov

Nadmerný rybolov vyčerpáva populácie rýb a narúša morské ekosystémy. Vyberajte si morské plody z udržateľných zdrojov, hľadajte certifikáty, ako je MSC (Marine Stewardship Council), a podporujte miestnych rybárov, ktorí uplatňujú zodpovedné metódy rybolovu.


  • Minimalizjme používanie chemikálií

Chemikálie z čistiacich prostriedkov, šampónov, hnojív a pesticídov sa môžu dostať do oceánov prostredníctvom splavovania. Používajme ekologické čistiace prostriedky, prírodné šampóny a vyhýbajme sa nadmernému používaniu chemikálií v záhrade.


  • Šetrime vodou

Šetrenie vodou v každodennom živote znižuje zaťaženie sladkovodných zdrojov, ktoré sa nakoniec dostanú do oceánov.  • Vzdelávajme sa a propagujme

Šírme povedomie o ochrane oceánov zdieľaním informácií, zapájaním sa do rozhovorov a využívaním platforiem sociálnych médií. Podporujme organizácie a iniciatívy zamerané na ochranu oceánov.


Prečítajte si článok aj o tom ako Aj ty vieš pomôcť oceánom, a áno aj zo SlovenskaSvetový deň oceánov je významnou príležitosťou zamyslieť sa nad významom našich oceánov a podniknúť kroky na ich ochranu. Pochopením histórie a významu tohto dňa a zavedením jednoduchých, ale účinných opatrení môžeme prispieť k ochrane a obnove našich oceánov. Uctime si minulosť, chráňme prítomnosť a zabezpečme udržateľnú budúcnosť našich oceánov. Spoločne máme silu dosiahnuť pozitívne zmeny. Krásny Svetový deň oceánov! 🌊💙

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page